REVIEWCOMPANY.VN
cover

Tổng quan về Lương tháng thứ 13

Hôm nay đã là 2/1/2015, có thể một số bạn đã nhận được lương tháng 13, được thanh toán cùng với lương tháng 12/2014; ở một số công ty, họ thanh toán lương tháng 13 vào tháng 1; ở một số công ty khác nữa, họ không có lương tháng 13.


Vậy, lương tháng thứ 13 cụ thể là cái gì?


Lương tháng (thứ) 13, là cách gọi tên một khoản tiền thưởng vào cuối năm (dương lịch, thường vào tháng 12), và được thoả thuận giữa công ty và người lao động.

Lương tháng 13 không phải là thưởng Tết AL (vì ở một số công ty, họ có cả lương tháng 13 và thưởng Tết)


Một sự nhầm lẫn rất hay gặp phải, kể cả với những người có nhiều năm đi làm, hiểu sai rằng lương tháng 13 là khoản tiền hiển nhiên người lao động sẽ được nhận vào cuối năm, là quyền lợi mặc định. Nhưng điều này không đúng.Theo Khoản 1, Điều 103, Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động


Có nghĩa là, công ty không bắt buộc phải trả “lương tháng 13” như mọi người lầm tưởng.


Lương tháng 13 thường được tính theo cách thông dụng như sau:

  • Làm đủ 12 tháng (bao gồm cả thời gian thử việc), thì cuối năm (dương lịch) sẽ được hưởng 1 tháng lương
  • Nếu không làm đủ 12 tháng (hoặc có tăng/giảm lương trong thời gian làm việc), thì sẽ tính theo tỉ lệ tương đương


Tuy nhiên, vì không phải là 1 khoản tiền bắt buộc phải chi cho người lao động theo quy định của pháp luật, nên nhiều công ty, họ có thể có cách tính khác. Vì vậy, trước khi nhận offer hay ký hợp đồng, bạn nên tìm hiểu rõ về chính sách thưởng “lương tháng thứ 13” của công ty. Một số câu hỏi hay gặp như:

  • Công ty có chính sách trả lương tháng 13 hay không?
  • Lương tháng 13 sẽ được tính toán thế nào (công thức tính), và sẽ tính trên lương GROSS hay lương NET?
  • Lương tháng 13 sẽ được thanh toán vào khi nào? Trả cùng với kỳ lương tháng 12 cuối năm, hay vào tháng 1 năm sau, hay vào 1 ngày nào khác
  • Nếu bạn nghỉ việc trước ngày thanh toán lương 13 thì như thế nào?
  • Nếu bạn thông báo nghỉ việc  trước ngày thanh toán lương 13 thì như thế nào?
  • Thời gian thử việc có được tính hay không?
  • Còn đang trong thử việc, thì có đươc lương tháng 13 hay không?
  • Ở một số công ty, họ nói rằng: “người lao động được hưởng lương tháng 13 theo quy định của công ty”, hoặc “tuỳ vào tình hình kinh doanh của công ty.” Khá chung chung, bạn nên tìm cho rõ, là “theo quy định của công ty” là như thế nào, hay tình hình kinh doanh như thế nào thì mới được hưởng?

Chúc các bạn lãnh được lương tháng 13, xong sẽ tìm việc làm mới.

Happy New Year 2015!

Theo JobSeeker

Bình luận