REVIEWCOMPANY.VN
cover

Sacombank tuyển dụng Thực tập viên tiềm năng năm 2015

1. Thời hạn và cách thức dự tuyển:


i. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 
Từ ngày ra thông báo đến hết 31/10/2014.

ii. Cách thức dự tuyển: 
Sinh viên gởi bản thông tin(file đính kèm có file ảnh cá nhân về một trong các địa chỉ hộp thư sau:

Lưu ý: Sinh viên đăng ký thực tập tại Tỉnh/Thành phố thuộc Khu vực nào thì gửi email về đúng địa chỉ hộp thư của Khu vực đó. Để biết Tỉnh/thành phố - nơi đăng ký thực tập - trong từng Khu vực, sinh viên vui lòng xem Mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch của Sacombank.

2. Mạng lưới chi nhánh/ Phòng giao dịch Sacombank:

Bình luận