REVIEWCOMPANY.VN
cover

Bảng lương các ngành nghề nói chung và ngành công nghệ thông tin của Việt Nam 2015 và 2016

Do nhiều anh chị em hỏi về mặt bằng lương ngành IT, mình không biết trả lời sao cho phải (vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương), nên mình share một số cái salary surveys do bên Adecco và Robert Walters, Vietnamwork thực hiện để anh chị em tham khảo và tự rút ra kết luận.

Danh sách các tập tin mời các bạn download ở đây: 

Bình luận